April 30th, 2019

Пам'ятники українським козакам у Відні

   Священна ліга – коаліція християнських держав для протистояння Османській імперії була створена 5 березня 1684 року за ініціативи імператора Священної Римської імперії Леопольда І Габсбурга при посередництві Папи Римського Іннокентія. Війна, що велася Лігою з турками протягом 1683-1699 років дістала назву Війни Священної ліги.
   Про участь та роль українських козаків у цій війні, зокрема у Віденській битві 1683 року, першій значній битві Війни Священної ліги, що відбулася ще до початку формального проголошення про створення Ліги, але є складовою частиною цієї війни, в українському суспільстві знають не так багато людей. Ще менш відомо про це в російському суспільстві.
   Козацькі полки входили до складу армії польського короля Яна ІІІ Собеського. Відень знаходився в облозі турецької армії і йому на допомогу прийшло об'єднані сили Яна ІІІ та Карла Лотаринзького. 12 вересня 1683 союзне військо атакувало турецький табір, розбило османське військо та захопило табір. На переправі через Дунай турки знову були розбиті. Собеський після цього захопив Естергом і в третій раз розбив турок. У всіх цих битвах брали участь і козацькі полки.
   Заслуги українських козаків у визволенні Відня на інших битвах Війни Священної ліги відзначені наступними пам'ятниками, встановленими в австрійській столиці:
   1. Пам'ятною дошкою на стіні церкви Святого Леопольда (Леопольдсберг – район Відня), яку було відкрито в 1983 році на честь трьохсотріччя Віденської битви;
   2. Встановленим в парку Тюркеншанцпарк (Türkenschanzpark) пам'ятником українським козакам. Його відкриття було приурочено до 320 річниці визволення Відня;
   3. Монументом українським козакам, встановленим на шляху до фортеці на горі Леопольдсберг, відкритим у 2013 році.

Фотографії цих пам'ятників – під катом.
     Священная лига – коалиция христианских государств для противостояния Османской империи была создана 5 марта 1684 по инициативе императора Священной Римской империи Леопольда I Габсбурга при посредничестве Папы Римского Иннокентия. Война, которая велась Лигой с турками в течение 1683-1699 годов получила название Войны Священной лиги.
   Об участии и роли украинских казаков в этой войне, в частности в Венской битве 1683, первой значительной битве Войны Священной лиги, которая состоялась еще до начала формального провозглашения о создании Лиги, но является составной частью этой войны, в украинском обществе знают не так много людей . Еще менее известно об этом в российском обществе.
   Казацкие полки входили в состав армии польского короля Яна III Собеского. Вена находилась в осаде турецкой армии и ей на помощь пришли объединенные силы Яна III и Карла Лотарингского. 12 сентября 1683 союзное войско атаковало турецкий лагерь, разбило османское войско и захватило лагерь. На переправе через Дунай турки вновь были разбиты. Собеский после этого захватил Эстергом и в третий раз разбил турок. Во всех этих битвах участвовали и казацкие полки.
   Заслуги украинских казаков в освобождении Вены и других битвах Войны Священной лиги отмечены следующими памятниками, установленными в австрийской столице:
   1. Памятной доской на стене церкви Святого Леопольда (Леопольдсберг – район Вены), которая была открыта в 1983 году в честь трехсотлетия Венской битвы;
   2. Установленным в парке Тюркеншанцпарк (Türkenschanzpark) памятником украинским казакам. Его открытие было приурочено к 320 годовщине освобождения Вены;
   3. Монументом украинским казакам, установленным на пути к крепости на горе Леопольдсберг, открытым в 2013 году.

Фотографии этих памятников – под катом.

Collapse )